Ministri Srbije i Izraela potpisali Sporazum o policijskoj saradnji u borbi protiv trgovine narkoticima i ljudima, terorizma i organizovanog kriminala.

"Sa ministrom javne bezbednosti Jicakom Aharonovi?em postipisali smo sporazum koji pokriva ?itav niz oblasti u kojima možemo da sara?ujemo, kao što je borba protiv organizovanog kriminala, saradnja najobu?enijih specijalizovanih antiteroristi?kih jedinica, kao i u razvoj informaciono- tehnološke baze MUP-s", rekao je minstar policije Srbije Ivica Da?i?.Weiterlesen...