Srbija i Austrija potpisale su u Be?u sporazum o nau?noj i tehni?koj saradnji, koji ?e omogu?iti više zajedni?kih tehnoloških projekata i inicijativa.

"Austrija je važan partner Srbije u mnogim oblastima, ta zemlja najve?i investitor u Srbiji", rekao je ?eli? nakon potpisivanja sporazuma i dodao da Srbija vidi Austriju kao prioritetnog partnera.Weiterlesen...