Potpredsednik Vlade Jovan Krkobabi? i egipatska ministarka za me?unarodnu saradnju Fejza Abulnaga potpisa?e nekoliko ekonomskih sporazuma izme?u dve zemlje.

Dvodnevni sastanak Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju, koji je po?eo ju?e u Beogradu, održava se posle 23 godine pauze, sa ciljem da se unapredi ekonomska saradnja dve zemlje.Weiterlesen...