Policija je spre?ila ulazak oko 200 ?lanova Udruženja manjinskih akcionara jagodinskog "Jugoprevoza" u tu firmu. Mali akcionari hteli da postave novu upravu.

Predsednik upravnog odbora Miloš Jovanovi? izjavio je da ?e Udruženje manjinskih akcionara pokrenuti krivi?ni postupak protiv policije, "jer smo za ovaj skup, dobili saglasnost od Policijske uprave, a sada nas spre?avaju da u?emo u firmu". Mali akcionari imali su nameru da ustoli?e svog direktora i upravni odbor, kojeg su izabrali 18. avgusta.Weiterlesen...