Lideri Socijalisti?ke partije Srbije i Saveza vojvo?anskih Ma?ara održali su prvi zvani?ni sastanak od kada postoje te dve politi?ke opcije.

Šef socijalista Ivica Da?i? o?ekuje da ?e taj, kako ga je nazvao istorijski susret, staviti ta?ku na pitanja iz prošlosti. Pastor je rekao da su ovim sastankom pokazali zavidnu dozu hrabrosti tako da su spremni i sposobni da okrenu list u novoj knjizi.



Weiterlesen...