SPS ?e glasati za rezoluciju kojom se osu?uje zlo?in u Srebrenici, kao i za rezoluciju, ukoliko je bude, o osudi svih zlo?ina, kaže Ivica Da?i?.

"Svaki narod treba da se suo?i sa zlo?inima koje je po?inio, ali to naravno, ne treba da zna?i aboliciju drugih država, koje to do sada nisu u?inile. Bio bih veoma zadovoljan kada bi sve države imale takav uravnotežen pristup prema ratnim zlo?inima", rekao je predsednik Socijalisti?ke partije Sebij Ivica Da?i?.Weiterlesen...