Potpredsednik SPS-a Srbije Branko Ruži? smatra da je zadatak vladaju?e koalicije potvr?ivanje Statuta Vojvodine, ali da sve mora da bude u skladu sa Ustavom.

"Mi se zalažemo za autonomiju Vojvodine, ali ono što je za nas bitno, to je da sve što bude inkorporirano nakon prenosa nadležnosti bude uskla?eno sa Ustavom" rekao je Ruži? Tanjugu. Prema njegovim re?ima, Predlog statuta Vojvodine je samo "mrtvo slovo na papiru" bez zakona o prenosu nadležnosti, "koji ?e mu prakti?no dati život".Weiterlesen...