U Srbiji, prema poslednjim podacima, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima 762.674 nezaposlene osobe.

Procenjuje se da je realan broj nezaposlenih mnogo ve?i. U cilju pove?anja zaposlenosti, Nacionalna služba za zapošljavanje od po?etka ove godine uvela je veliki broj mera i programa koje mogu da koriste ljudi koji se nalaze na njihovoj evidenciji.Weiterlesen...