Srbija prvi put dobija ekonomske diplomate, eksperte koji ?e raditi na uspostavljanju privredne i ekonomske saradnje sa inostranstvom, piše "Blic“. I

Izabrano je 28 kandidata koji ?e na prole?e preuzeti dužnost u ve?ini zemalja EU, u regionu, Rusiji, Ukrajini, SAD, Kanadi, Japanu. Zadatak ekonomskih diplomata bi?e da ispitaju tržišta zemalja u kojima se nalaze, poslovnu praksu i zakone i da predstavljanjem mogu?nosti na srpskom tržištu pomognu što ve?i priliv stranih investitora.Weiterlesen...