Centralni registar osiguranika, koji bi trebalo da po?ne sa radom u septembru 2010, pruži?e uvid u redovnost uplata socijalnih i zdravstvenih doprinosa.

Centralni registar osiguranika u Srbiji omogu?i?e precizan uvid u to da li poslodavci zaposlenima redovno upla?uju socijalne i zdravstvene doprinose. "Osnivanje Centralnog registra prema ugovoru sa Svetskom bankom mora da bude završeno do jeseni", kazala je direktorka Centralnog registra osiguranika Milica Danilovi?.Weiterlesen...