Srbija i Turska žele stabilan zapadni Balkan i funkcionalu BIH, koja ?e mo?i da ubrza proces evropskih integracija, kaže minstar spoljnih poslova Vuk Jeremi?.

Srbija i Turska su partneri u postizanju mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu“, istakao je Jeremi?, napominju?i da je stabilizacija prilika u BiH ovog trenutka jedan od najzna?ajnijih regionalnih izazova.Weiterlesen...