Sneg umerenog do jakog intenziteta, pra?en udarima severnog vetra, pada na celom podru?ju Srbije, osim na severu Vojvodine, gde jutros nema padavina.

Tokom ju?erašnjeg dana, na putevima u Srbiji desilo se preko 200 saobra?ajnih nesre?a ?iji su uzroci naj?eš?e bili slaba vidljivost i neprilago?ena brzina. Slobodan Stajin iz saobra?ajne policije za B92 kaže da je u nesre?ama teško i lakše povre?eno oko 30 osoba.Weiterlesen...