Organizacija"Banka Hrane", koja dve godine raspore?uje višak hrane onima kojima je neophodna, u saradnji sa B92 pokre?e akciju “Srbija protiv gladi”.

U Srbiji skoro sedam odsto stanovništva živi ispod granice siromaštva, a samo u Beogradu se dnevno baci 20 hiljada obroka. Toliko viškova hrane svakog dana ima u restoranima i pekarama u glavnom gradu a te viškove niko ne koristi. Cilj akcije “Srbija protiv gladi” je da ?itava zajednica pomogne najugroženijim socijalnim kategorijama.Weiterlesen...