U poslednje tri godine cena hrane u Srbiji rasla je rekordnom brzinom u odnosu na region i Evropu, pokazuju podaci Evropske agencije za statistiku.

Cene osnovnih artikala iz potroša?ke korpe u Srbiji ne samo da nisu najniže u pore?enju sa okolnim zemljama ve? su neki proizvodi skuplji i od prose?nih cena u EU.Weiterlesen...