Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremi? izjavio je da su sve snage usmerene na to da se Srbija izbori za novi po?etak pregovara?kog procesa o Kosovu i Metohiji.

Jeremi? je dodao da sve ukazuje na to da ?e mišljenje Me?unarodnog suda pravde u Hagu o legalnosti jednostarno proglašene nezavisnosti Kosova, biti saopšteno u bliskoj budu?nosti.Weiterlesen...