Sve obaveze iz Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom sprovode se po predvi?enoj dinamici, saooptšila vladina kancelarija za evropske inegracije.

Izuzetkak je obaveze o liberalizaciji tranzitnog transporta preko teritorije Srbije za prevoznike iz EU, koja ?e biti sprovedena kada Unija po?ne sa primenom sporazuma, navodi se u informaciji o napretku Srbije u procesu približavanja Evropskoj uniji, koju je sa?inila Kancelarija za evropske integracije, a usvojila Vlada.Weiterlesen...