Srbija bi do kraja ove godine mogla da postane ?lan Svetske trgovinske organizacije (STO), kaže pomo?nik ministra poljoprivrede Miloš Milovanovi?.

"Sa tehni?kog aspekta u potpunosti je mogu?e da do kraja godine Srbija ispuni sve preduslove za ?lanstvo u STO", rekao je on na konferenciji za novinare. Prema njegovim re?ima, ostalo je samo da Skupština Srbije usvoji izmene i dopune jednog zakona, ?ime ?e se "okon?ati sistemski deo pristupa STO u oblasti poljoprivrede".Weiterlesen...