Hrvatski nedeljnik „Nacional“ piše da Srbija gubi podršku evropskih zemalja zbog svoje politike prema Kosovu.

Hrvatski nedeljnik se osvr?e na re?i ameri?kog diplomate Ri?arda Holbruka koji je pre tri godine rekao kako ?e, ukoliko Srbija ne promeni svoju politiku prema Kosovu, izgubiti ne samo komad zemlje ve? i evropsku perspektivu.Weiterlesen...