Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatovi? izjavio da ?e "Srbijagas" uskoro preuzeti preduze?e "Gaspromet" sa Pala.

Strategija "Srbijagasa" je da tamo gde ima velika nenapla?ena potraživanja, kao u slu?aju pan?eva?ke "Azotare", para?inske Fabrike stakla, kinkindskog Metalurško-sir?etnog kompleksa postane ve?inski vlasnik i pokaže da je mogu?e partnerstvo vlade, javnih preduze?a i privatnog kapitala, izjavio Bajatovi? "Politici".Weiterlesen...