Svetska banke odobrila je Srbiji kredit od 200 miliona dolara za podršku budžetu, izjavio je ministar ekonomije Mla?an Dinki?.

Osnovni preduslov za odobravanje kredita Svetske banke bio je uspešno okon?anje pregovora o reviziji kreditnog stend baj aranžmana s MMF-om, rekao je Dinki? na sve?anosti, na po?etku radova na izgradnji nove ambasade Alžira u Beogradu.Weiterlesen...