Ministar za dijasporu Sr?an Sre?kovi? kaže za B92 da ?e osnovni kriterijum kojim ?e se to ministarstvo rukovoditi pri racionalizaciji biti stru?nost.

Sre?kovi? isti?e da ?e se racionalizacijom, koju je predvidela Vlada Srbije, do?i do efikasnije državne uprave kao i da u roku od dve do tri godine postoji mogu?nost da se plate u javnom sektoru pove?aju.Weiterlesen...