Ministar za dijasporu Sr?an Sre?kovi? kaže da Srbija mora da iskoristi ljudske resurse kojima raspolaže, jer u tome ne zaostaje za drugim zemljama.

Sre?kovi? je istakao da Srbija ima ?ime da se ponosi, ali da mora još "mnogo intenzivnije i bolje nego do sada da vodi ra?una o svim našim mladim ljudima" bez ozbira da li oni danas žive u zemlji ili u inostranstvu.Weiterlesen...