Sredinom maja u Beograd ponovo dolazi Misija Me?unarodnog monetarnog fonda a jedna od tema razgovora bi?e reforma poreskog sistema, najavila Diana Dragutinovi?.

Ministarka finansija Srbije se u Vašingtonu sastala sa predstavnicima ameri?kog Trezora i sa njima razgovarala o fiskalnoj politici i fiskalnoj reformi. Ona je rekla da misli da ?e Srbija dobiti podršku i u MMF i Svetskoj banci za reforme koje namerava da sprovede u domenu fiskalne politike, odnosno poreske i politike javnih rashoda.Weiterlesen...