Gradska uprava saopštila je da ?e izdvojiti 19 miliona dinara za opremanje Klini?ko-bolni?kog centra "Dr Dragiša Mišovi?".

Gradski sekretar za zdravstvo Zoran Blagojevi? kazao je da ?e novac biti upotrebljen za nabavku medicinskog nameštaja i nameštaja za opšte namene.Weiterlesen...