Plan države da otpusti 8500 ljudi iz administracije dodatni je pritisak na Službu za zapošljavanje, koja se ve? bori sa otpuštanjima u privatnom sektoru.

Milan Kneževi? iz Asocijacije malih i srednjih preduze?a kaže da privatni sektor mese?no otpušta toliko ljudi, pa je nerealno o?ekivati da bivši ?inovnici lako na?u posao u privatnim firmama.Weiterlesen...