Nivo Dunava i Save kod Beograda umereno je porastao tokom prethodne no?i, ali se ne o?ekuju ve?i problemi.

Rukovodilac za odbranu od poplava “Beogradvoda” Ivan Kari? za B92 kaže da su zbog pove?anog vodostaja dve reke u pripravnosti sve nadležne beogradske službe i štabovi, koji su spremni da intervenišu u slu?aju potrebe.Weiterlesen...