SAD su ohrabrene koracima koje je Srbija, u proteklih godinu dana, preduzela na putu integracije u Evropsku uniju, kaže ameri?ki zvani?nik Džejms Stajnberg.

Zamenik ameri?kog državnog sekretara Džejms Stajnberg najavio je da ?e idu?e nedelje, od 6. do 8. aprila, posetiti Sloveniju, BiH, Srbiju i Kosovo kako bi nastavio da prati napredovanje regiona u ostvarenju evroatlantskih integracija i preneo podršku Vašingtona tom procesu.Weiterlesen...