Skupština akcionara štamparije "Borba" odlu?ila je da smeni predsednika Upravnog odbora Manojla Vukoti?a i ?lanove Upravnog odbora.

U Sekretarijatu tog društva je re?eno da je država vlasnik 80 odsto kapitala ove štamparije i da zato, bez ovlaš?enja ve?inskog vlasnika, ne mogu da iznose bilo kakve informacije u vezi sa odlukama današnje Skupštine akcionara.Weiterlesen...