Osamdesettrogodišnju baku pretukla sprema?ica u zaje?arskoj bolnici, tvrde ro?aci. Dobila je samo šamar, kažu u bolnici. Žena posle šloga preminula.

Porodica Risti? iz Zaje?ara prijavila je Policijskoj upravi Zaje?ar da je u no?i izme?u 2. i 3. marta njihovu 83-godišnju baku, Radmilu Petrovi?, pretukla sprema?ica M.S. na odeljenju neurologije u Zaje?arskoj bolnici. Radmila Petrovi? je ve? sutradan doživela šlog i ubrzo nakon toga preminula.Weiterlesen...