Predsednik Pokrajinskog odbora DS-a Dušan Elezovi?, kaže da su predstavnici pokrajinske i republi?ke vlade u potpunosti usaglasili tekst zakona o nadležnostima.

Iako je Statut Vojvodine u pokrajinskom parlamentu usvojen još pre godinu dana i narednog dana upu?en Skupštini Srbije kako bi se ona u roku od 90 dana izjasnila o tom aktu, pokrajinski statut se još uvek nije našao na dnevnom redu srpskog Parlamenta.Weiterlesen...