Žiro ra?uni 300 firmi zaje?arskog i borskog okruga blokirani su duže od tri godine. Najviše takvih preduze?a je u Zaje?aru -82.

U Boru postoje 63 takva preduze?a, dok ih je u opštini Kladovo sedam. Privredni sud u Zaje?aru izdao je ovim firmama rešenja o pokretanju prethodnog ste?ajnog postupka. Oni imaju rok od 60 dana da podnesu prijavu za pokretanje ste?ajnog postupka i uplate odre?ena sredstva za uvo?enje ovog postupka.Weiterlesen...