Pomo? koju je Srbija dobila od MMF-a ne?e pove?ati priliv stranih investicija, smatra Aleksandar Stevanovi? iz Centra za slobodno tržište.

“Nama je taj novac bio neophodan da bismo spre?ili jednu potpunu katastrofu. Sre?a je da smo dobili taj novac jer katastrofe ne?e biti ove godine, ali problemi koji su doveli do toga da se država može ponašati kao bludni sin ostaju”, kaže Stevanovi?.Weiterlesen...