Zaštitnika gra?ana Saša Jankovi? upozorio je da su gra?ani sa manjinskim seksualnim opredeljenjem i rodnim identitetom u Srbiji ?esto stigmatizovani.

On je, povodom predstoje?eg Dana ponosa 27. juna, podsetio da seksualne manjine širom sveta skre?u pažnju na diskriminaciju, predrasude i nasilje sa kojim se suo?avaju.Weiterlesen...