Zbog aktuelne finansijske krize stipendije Fonda za mlade talente, koje prima hiljadu najboljih studenata u Srbiji, kasnile su više od dva meseca.

Studenti su revoltirani jer im taj novac služi za pla?anje osnovnih životnih troškova, a nekima je to i glavni izvor prihoda. Stipendije Fonda za mlade talente od 25 hiljada dinara mese?no ispla?ene su posle više od dva meseca kašnjenja.Weiterlesen...