Na konkurs Ministarstva za nauku za finansiranje nau?nih projekta stiglo je više od 800 prijava.

Na Institutu za molekularnu genetiku uveliko se radi na istraživanju gena osoba koje boluju od retkih bolesti.Weiterlesen...