Sedma generacija studenata-stipendista Fonda dr Zoran ?in?i? krajem juna otputova?e u Berlin gde ?e šest meseci provesti na praksi u nema?kim kompanijama.

"Važno je iz Nema?ke doneti nova znanja i unutrašnju disciplinu", poru?io je novoj generaciji stažista predsednik Srbije Boris Tadi?.Weiterlesen...