Ameri?ki ambasador za pitanja ratnih zlo?ina Stiven Rap, razgovara?e sa vladinim zvani?nicima o saradnji Srbije s Haškim tribunalom i procesuiranju slu?ajeva.

Rap ?e se sastati sa predsednikom Nacionalnog saveta Srbije za saradnju sa Me?unarodnim krivi?nim tribunalom Rasimom Ljaji?em, saopštio je savet. Istog dana, ameri?ki ambasador za pitanja ratnih zlo?ina razgovara?e i sa srpskim tužiocem za ratne zlo?ine Vladimirom Vuk?evi?em.Weiterlesen...