Sud BiH osudio je Stojana Perkovi?a (65) na 12 godina zatvora zbog ratnih zlo?ina na podru?ju Rogatice.

Perkovi? je prihvatio sporazum o priznanju krivice sa Sudom. Osu?en je "za u?eš?e u širokom i sistemati?nom napadu usmerenom protiv civilnog nesrpskog stanovništva Rogatice, u okviru kojeg je u?estvovao u ubistvima, premla?ivanju, progonu i prisilnom nestanku civila u selima Surovi, Mesi?i i Varošište".Weiterlesen...