Zbog pokretanja ste?aja, radnici šaba?ke fabrike “Zorka – Zaštita bilja” zapo?eli su štrajk.

Štajka?ki odbor zatražio je od ste?ejnog upravnika da odloži ulazak u fabriku sve dok se nadležno Ministrastvo ekonomije ne izjasni šta ?e biti sa socijalnim programom za radnike koji su potpisali da ?e napustiti frariku, uz odgovaraju?e otpremnine.Weiterlesen...