Više od polovine zaposlenih u preduze?u "Budimka" Požega od ju?e je stupilo u štrajk.

Oni zahtevaju da im se isplati 12 li?nih dohodaka, ali i da se poništi privatizacija, jer novi vlasnici do sada nisu ispunili nijednu ugovornu obavezu prema Agenciji za privatizaciju. Novi generalni direktor "Budimke" Milorad Rak?evi? danas je bio službeno odsutan, ali je rekao da ?e u ponedeljak biti dostupan za medije.Weiterlesen...