Izveštavaju?i o puštanju Biljane Plavši? na slobodu, strani mediji osvrnuli su se na njenu ulogu u sukobu u BiH tokom 90-ih godina prošlog veka.

Su?enje Radovanu Karadži?u i osloba?anje Biljane Plavši? privukli su pažnju svetskih TV mreža. Svi isti?u da je re? o bliskim saradnicima iz vremena rata u Bosni, ali napominju da je kasnije došlo do razlaza i da je Plavši?eva oštro kritikovala Karadži?evu i Mladi?evu ulogu u ratnim dešavanjima.Weiterlesen...