Stranke se više ne otimaju za UO preduze?a s državnim kapitalom. Vlada ve? mesecima ne imenuje svoje kadrove u UO NIS-a, Aerodroma i EPS-a, pišu "Novosti".

Dve fotelje u Upravnom odboru NIS, za koje kadrove treba da imenuje Vlada Srbije, prazne su ve? devet meseci. Me?utim, to nije jedino preduze?e sa državnim kapitalom, a koje ve? duže ?eka na "popunjavanje" rukovode?eg tima. Prema saznanjima lista, pored NIS-, po jedno mesto upražnjeno je i u upravnim odborima javnih preduze?a EPS i Aerodroma ”Nikola Tesla”.Weiterlesen...