Meštani sela Raševac u Kopnenoj zoni bezbednosti samoorganizovali su se i naoružani patrolirali selom, jer su ih uznemirili sporadi?ni pucnji sa Kosova.

Istovremeno, njihove kuce su prošle no?i naizmeni?no bile osvetljavane jakom svetloš?u reflektora sa teritorije Kosova.Weiterlesen...