Kompanija King Stirdž odlu?ila je da svoj dvesta pedeseti ro?endan proslavi na neuobi?ajen na?in - velikim humanitarnim turnirom u streli?arstvu.

Takmi?ari su, kako kažu, ravnopravni, pošto su se mnogi od njih prvi put oprobali u ovom sportu. Kompanija King Strdž, donira?e 250 hiljada dinara za akciju Hrana za sve, u kojoj je do maja prikupljeno oko 9 miliona dinara.Weiterlesen...