Studenti Beogradskog univerziteta nisu zadovoljni sankcijama za profesore koji povrede moralna i profesionalna na?ela.

Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu Nemanja Petrovi? navodi da Kodeks profesionalne etike predvi?a da najteža kazna bude objavljivanje imena profesora koji su se ogrešili o Kodeks na sednicama tela fakulteta i univerziteta i na oglasnim tablama, što nije dovoljno.


Weiterlesen...