Su?enje optuženima da su napadom na ambasadu Gr?ke u Beogradu po?inili krivi?no delo me?unarodnog terororizma, treba da po?ne sutra u beogradskom Višem sudu.

Na optuženi?koj klupi na?i ?e se Ratibor Trivunac, Tadej Kurepa, Ivan Vulovi?, Sanja ?oki?, Ivan Savi? i Nikola Mitrovi?. Prema navodima optužnice, oni su 24. avgusta 2008, oko tri sata ujutru, najpre ispisali grafit na fasadi, a potom bacili dva Molotovljeva koktela na zgradu gr?ke ambasade u Francuskoj ulici.Weiterlesen...