Su?enje Goranu Kneževi?u, bivšem gradona?elniku Zrenjanina i šefu Pokrajinskog odbora DS-a može samo da pove?a rejting te stranke u bira?kom telu, piše "Danas".

Stru?njaci koji su dali izjave za list, smatraju da ?e po?etak su?enja Goranu Kneževi?u pove?ati rejting Demokratske stranke Vojvodini, ali i u celoj Srbiji.Predstavnici vladaju?ih politi?kih stranaka uzdržani su u ocenama jer, kako kažu, ne žele da uti?u na sudski postupak.Weiterlesen...