U zagreba?kom Županijskom sudu 3. februara po?inje su?enje za ubistvo suvlasnika i novinara "Nacionala" Ive Pukani?a i njegovog saradnika Nike Franji?a.

Za ubistvo su optuženi Robert i Luka Matani?, Amir Mafaljani, Željko Milovanovi?, Bojan Guduri? i Slobodan ?urovi?. Zbog zna?eaja su?enja i velikog interesovanja javnosti pripremljene su do sada nevi?ene mere obezbe?enja, pa ?e publika u sudnici prolaziti tri bezbednosne provere od ulaza u zgradu do velike dvorane suda u centru Zagreba u kojoj ?e se voditi postupak.Weiterlesen...