U Subotici je potpisan kupoprodajni ugovor o preuzimanju vojne imovine kojim grad dobija prostor koji ?e se iskoristiti za osnivanje industrijskog parka.

Direktor Republi?ke direkcije za imovinu Branislav Pekovi? i gradona?elnik Saša Vu?ini? potpisali su u gradskoj ku?i u Subotici ugovor kojim su obuhva?ena Druga kasarna i poligon iza nje i 53 hektara iza Simensove fabrike vetrogeneratora u Crvenom Selu.Weiterlesen...