Odbornici Skupštine Subotice izabrali su Slavka Para?a (DS) za novog predsednika lokalnog parlamenta.

Vladaju?a ve?ina u gradskom parlamentu je proširena i odbornicima Demokratske stranke Srbije, a došlo je i do zamene ?lanova u upravnim odborima javnih preduze?a, koji su bili iz redova Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvana Pastora.Weiterlesen...